Link

Мэдээ мэдээлэл

Бид танд дэлхий дахинд болоод монголын санхүүгийн зах зээлд өрнөж буй онцлох үйл явдлын мэдээллийг баталгаатай эх сурвалжаас нь цаг алдалгүй хүргэх болно.

2017 ОНЫ 6 САРЫН 13-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

6-р сар. 8, 2017, 4:20 p.m.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 91,0847. Нийт гаргах тоо: 260,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр260,00026.039Хямдруулалттай13.088%2017.06.072017.06.13 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжаалагдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг Мягмар гараг хүртэл авах бөгөөд Мягмар гарагийн 11.30 цагт арилжааг хаана.11. Захиалга хүлээн авах цаг: Баасан гарагаас Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл 12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Нийлүүлэлтээс давсан захиалга ирсэн тохиолдолд хувь тэнцүүлэн нийлүүлнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn 
ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017.06.06

6-р сар. 7, 2017, 4:15 p.m.

Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 52 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 13.454% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 332.464 ширхэг буюу 29,3 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 104 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 15.490% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 142,016 ширхэг буюу 14.2 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснээс Сангийн яам анх зарласан хэмжээний дагуу нийт 370.000 ширхэг үнэт цаасыг тус нийлүүллээ. Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов:1. 52 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 320,000 ширхэг зарлагдсанаас: 2. 104 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 50,000 ширхэг зарлагдсанаас:
2017 ОНЫ 6 САРЫН 06-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

6-р сар. 2, 2017, 4:15 p.m.

2017.05.31-2017.06.06-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах богино хугацаат ЗГҮЦ /12 сар/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 88,1417. Нийт гаргах тоо: 320,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр320,00032.052Хямдруулалттай13.454%2017.05.312017.06.06 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг үндэслэн зах зээлийн жишиг хүүг Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг Мягмар Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл авна. 11. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Захиалгын хэмжээ нийлүүлэлтээс хэтэрсэн тохиолдолд хувь тэнцүүлэн үнэт цаасыг нийлүүлнэ. 2017.05.31-2017.06.06-ний өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах урт хугацаат ЗГҮЦ /2 жил/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 100,0007. Нийт гаргах тоо: 50,000 ширхэг8. Урт хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: ЗГҮЦ-ны төрөлАрилжааны симболТоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр50,0005.0104Хагас жил тутам15.490%2017.05.312017.06.06 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг Мягмар гараг хүртэл авах бөгөөд Мягмар гарагийн 11.30 цагт арилжааг хаана. 11.Хүүгийн төлбөр төлөгдөх огноо: Хагас жил тутам, 2017.12.06, 2018.06.06, 2018.12.06, 2019.06.0612. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn 
2017.05.24-2017.05.30-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗАХИАЛГА АВЧ, АРИЛЖИГДАХ БОГИНО ХУГАЦААТ ЗГҮЦ /9 САР/

5-р сар. 25, 2017, 4:15 p.m.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 90.814.007. Нийт гаргах тоо: 260,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр260,00026.039Хямдруулалттай13.524%2017.05.242017.05.30 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны захиалгыг Мягмар гарагийн 11:30 минут хүртэл авна, 11. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn 
2017 ОНЫ 5 САРЫН 23-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

5-р сар. 18, 2017, 4:10 p.m.

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 13.739 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.870 хувийн хүүтэй нийт 24.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2017 оны 5 дүгээр сарын 23-ны өдөр явагдана. 2017.05.17-2017.05.23-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах богино хугацаат ЗГҮЦ /6 сар/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,000.006. Хямдруулсан үнэ: 93,129.007. Нийт гаргах тоо: 190,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр190,00019.028Хямдруулалттай13.739%2017.05.172017.05.23 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны захиалгыг Мягмар гарагийн 11:30 минут хүртэл авна, 11. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагаас Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл 12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. 2017.05.17-2017.05.23-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах урт хугацаат ЗГҮЦ /3 жил/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: -7. Нийт гаргах тоо: 50,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр50,0005.0156Урамшуулалтай15.870%2017.05.172017.05.23 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны захиалгыг Мягмар гарагийн 11:30 минут хүртэл авна, 11. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагаас Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл 12.Хүүгийн төлбөр төлөгдөх огноо: Хагас жил тутам, 2017.11.23, 2018.05.23, 2018.11.23, 2019.05.23, 2019.11.22, 2020.05.22 13. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn
2017 ОНЫ 5 САРЫН 23-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

5-р сар. 18, 2017, 4:10 p.m.

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 13.739 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.870 хувийн хүүтэй нийт 24.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2017 оны 5 дүгээр сарын 23-ны өдөр явагдана. 2017.05.17-2017.05.23-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах богино хугацаат ЗГҮЦ /6 сар/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,000.006. Хямдруулсан үнэ: 93,129.007. Нийт гаргах тоо: 190,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр190,00019.028Хямдруулалттай13.739%2017.05.172017.05.23 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны захиалгыг Мягмар гарагийн 11:30 минут хүртэл авна, 11. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагаас Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл 12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. 2017.05.17-2017.05.23-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах урт хугацаат ЗГҮЦ /3 жил/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: -7. Нийт гаргах тоо: 50,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр50,0005.0156Урамшуулалтай15.870%2017.05.172017.05.23 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны захиалгыг Мягмар гарагийн 11:30 минут хүртэл авна, 11. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагаас Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл 12.Хүүгийн төлбөр төлөгдөх огноо: Хагас жил тутам, 2017.11.23, 2018.05.23, 2018.11.23, 2019.05.23, 2019.11.22, 2020.05.22 13. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn
2017.05.24-2017.05.30-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗАХИАЛГА АВЧ, АРИЛЖИГДАХ БОГИНО ХУГАЦААТ ЗГҮЦ /9 САР/

5-р сар. 25, 2017, 4:15 p.m.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 90.814.007. Нийт гаргах тоо: 260,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр260,00026.039Хямдруулалттай13.524%2017.05.242017.05.30 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны захиалгыг Мягмар гарагийн 11:30 минут хүртэл авна, 11. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn 
2017 ОНЫ 6 САРЫН 06-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

6-р сар. 2, 2017, 4:15 p.m.

2017.05.31-2017.06.06-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах богино хугацаат ЗГҮЦ /12 сар/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 88,1417. Нийт гаргах тоо: 320,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр320,00032.052Хямдруулалттай13.454%2017.05.312017.06.06 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг үндэслэн зах зээлийн жишиг хүүг Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг Мягмар Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл авна. 11. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Захиалгын хэмжээ нийлүүлэлтээс хэтэрсэн тохиолдолд хувь тэнцүүлэн үнэт цаасыг нийлүүлнэ. 2017.05.31-2017.06.06-ний өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах урт хугацаат ЗГҮЦ /2 жил/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 100,0007. Нийт гаргах тоо: 50,000 ширхэг8. Урт хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: ЗГҮЦ-ны төрөлАрилжааны симболТоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр50,0005.0104Хагас жил тутам15.490%2017.05.312017.06.06 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг Мягмар гараг хүртэл авах бөгөөд Мягмар гарагийн 11.30 цагт арилжааг хаана. 11.Хүүгийн төлбөр төлөгдөх огноо: Хагас жил тутам, 2017.12.06, 2018.06.06, 2018.12.06, 2019.06.0612. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn 
ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017.06.06

6-р сар. 7, 2017, 4:15 p.m.

Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 52 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 13.454% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 332.464 ширхэг буюу 29,3 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 104 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 15.490% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 142,016 ширхэг буюу 14.2 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснээс Сангийн яам анх зарласан хэмжээний дагуу нийт 370.000 ширхэг үнэт цаасыг тус нийлүүллээ. Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов:1. 52 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 320,000 ширхэг зарлагдсанаас: 2. 104 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 50,000 ширхэг зарлагдсанаас:
2017 ОНЫ 6 САРЫН 13-НИЙ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

6-р сар. 8, 2017, 4:20 p.m.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Олон нийтэд санал болгох4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас5. Нэрлэсэн үнэ: 100,0006. Хямдруулсан үнэ: 91,0847. Нийт гаргах тоо: 260,000 ширхэг8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт: Тоо хэмжээ/ширхэг/Үнийн дүн/тэрбум төгрөг/Хугацаа /7 хоног/Хүү төлөгдөх хэлбэрЖилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)Захиалга эхлэх өдөрАрилжаа хаах өдөр260,00026.039Хямдруулалттай13.088%2017.06.072017.06.13 9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжаалагдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг Мягмар гараг хүртэл авах бөгөөд Мягмар гарагийн 11.30 цагт арилжааг хаана.11. Захиалга хүлээн авах цаг: Баасан гарагаас Мягмар гарагийн 11:30 цаг хүртэл 12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ. Нийлүүлэлтээс давсан захиалга ирсэн тохиолдолд хувь тэнцүүлэн нийлүүлнэ. Эх сурвалж: www.mse.mn