ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам 2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага 3. Үнэт цаасны санал ...
28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 13.739 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.870 хувийн хүүтэй нийт 24.0 тэрбум төгрөгийн үнийн ...
1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:Олон нийтэд санал болгох 4. Үнэт цаасны ...
1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:Олон нийтэд санал болгох 4. Үнэт цаасны ...
1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:Монгол Улсын Сангийн яам2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:Олон нийтэд санал болгох 4. Үнэт цаасны ...
Монгол Улсын стратегийн томоохон орд, далд уурхай ашиглалтанд орвол хэмжээгээрээ дэлхийн 3 дахь зэсийн орд болох Оюу Толгойн ордын төслийг хэрэгжүүлэгч компанийн 66 хувийг эзэмшдэг Туркойз Хилл Ресурс ...
2015 оны 9 дүгээр сарын 22-ний өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар “II” болон "III" ангилалд бүртгэлтэй 22 хувьцаат компанийн нийт 4,352 ширхэг хувьцаа, Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах ...