Монгол Улсын ОССК-тай хамтран Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй анхны ипотекээр баталгаажсан 1 тэрбум төгрөгийн бондыг амжилттай гаргав.