МХБ дээр анхны Интернэт арилжааны үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлэв.