Link

Хувийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ

брошур

Mанай компань байгуулагдсан цагаасаа хойш монголын хөрөнгийн зах зээлд…

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ нь төрийн эзэмшилт компани, аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг амжилттай татахад нь мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, бизнесийг нь дэмжиж, урт хугацааны ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэх болгомжийг олгодог үйлчилгээ юм.

Манай компанийн хөрөнгө оруулалтын өндөр ур чадвар, туршлага бүхий баг нь харилцагч бүрийн эрэлт, хэрэгцээ шаардлыгаг хангасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ баяртай байх болно.


Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ

  • Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөх
  • Бизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх
  • Компанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөх
  • Компанийн нэгдэлт, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулах
  • Боломжит хөрөнгө оруулагчдыг санал болгох, холбоо тогтоох
  • Хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулж, хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөх
  • Санхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах үйлчилгээг үзүүлж байна.