Үйлчилгээний тухай


Үнэт цаасны арилжаа:

  1. Монголын хөрөнгийн бирж дээрх үнэт цаасны арилжаа
  2. Олон улсын хөрөнгийн бирж дээрх үнэт цаасны арилжаа

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь иргэд, аж ахуй нэгжид дотоодын болон олон улсын хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйлчилгээ үзүүлж байна.

Та манай компанийг сонгосноор МХБ-ийн арилжаанд бидний нэвтрүүлсэн онлайн арилжааны программыг ашиглан хаанаас ч шууд оролцох боломжтой.