Данснаас мөнгөн зарлага хийх

Та дотоодын үнэт цаасны арилжаанд оролцон үнэт цаас худалдсан мөнгө, ногдол ашгийн мөнгө, дансан дахь мөнгөө авах гэж байгаа бол манай компани дээр биеэр ирж мөнгө хүссэн өргөдөл бөглөн өөрийн харилцах дансандаа авах боломжтой.

Та гадаадын үнэт цаасны арилжаанд оролцон үнэт цаас худалдсан мөнгө, ногдол ашгийн мөнгө, дансан дахь мөнгөө авах гэж байгаа бол 1 өдрийн өмнө бидэнд мэдэгдэж мөнгө хүссэн өргөдөл бөглөн өөрийн харилцах дансандаа авах боломжтой.