Данс цэнэглэх

Хэрвээ та МХБ дээр арилжаанд оролцох гэж байгаа бол өөрийн нэр дээрхи Голомт банкинд нээлгэсэн үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцооны дансанд мөнгөө байршуулна.

Хэрвээ та гадаад арилжаанд оролцох гэж байгаа бол арилжаа хийх биржээс хамааран манай компанийн валют тус бүрийн дансанд мөнгөө 1 өдрийн өмнө байршуулна.

Данс /Голомт Банк/

Валютын нэр

Дансны дугаар

Америк Доллар

2005003533

ХонгКонг Доллар

2005003536