ИНТЕРНЭТ АРИЛЖААНЫ СИСТЕМ

Та манай компанийн харилцагч болж интернэт арилжааны системийг ашиглан МХБ-ийн үнэт цаасны арилжаанд дэлхийн хаанаас ч шууд оролцох боломжийг Голомт Секюритиз ХХК-нь танд олгож байна. Интернэтээр дамжуулан өөрийн биеэр оролцох боломжтой болж байна.

Манай компанийн нэвтрүүлж байгаа “Интернэт арилжааны систем" нь хөрөнгө оруулагчдад үнэт цаасны үнийн хэлбэлзэлийг харилцагч МХБ-ийн үнэт цаасны арилжаанд шууд оролцож цаг тухай бүрт нь хүргэж өөрийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг шууд хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Олон улсын стандартад нийцсэн “Интернэт арилжааны систем"-ийн хэрэглэгч болсноор танд дараах боломжууд үүснэ.

Үүнд:

  • Өөрийн Хөрөнгө оруулалтын багцын хяналт
  • Өөрийн Үнэт цаасны арилжааны явцын хяналт
  • Нөхцөлт захиалгын төрөл
  • Өгөөжийн тооцооллыг харах
  • Үнэт цаасны арилжааны мэдээллийг цаг тухай бүрийн мэдээлэлтэй авах
  • Клирринг дансны Өөрийн үнэт цаасны арилжааны явцыг хянах
  • Захиалгын биелэлтийг харах
  • Бэлэн мөнгөний үлдэгдэлийг хянах

Та энд дарж Интернэт арилжааны системд нэвтэрнэ үү!

ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА


1. Market Watch – Зах зээлийн мэдээлэл

Энэ хэсгээс та өөрийн сонирхсон хувьцааны арилжааны талаарх мэдээллийг авах боломжтой. Сонирхсон хувьцаагаа сонгоод доод хэсэгт байрлах захиалгын хэсэгт захиалгын мэдээллээ оруулснаар захиалга байршуулах боломжтой.

2. Position – Хөрөнгө оруулалт

Энэ хэсгээс харилцагч өөрийн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг авах боломжтой.

3. Market picture - Хувьцааныарилжааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Сонгосоны хувцааныхаа арилжааны мэдээллийн авах боломжтой. Үүнд:

- Хувьцааны тухай үндсэн мэдээлэл

- Хувьцааны захиалгын сан /авах дээд 5 ханш, зарах доод 5 ханш/

- Хувьцааны захиалгын санд орох өөрчлөлтийг цагт тухай бүрт нь авна