Монголын хөрөнгийн зах зээл сүүлийн жилүүдэд идэвхжиж, үнэт цаасаа гаргаж хөрөнгө босгох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь 2017 оны арилжааны дүн болон индексүүдийн өсөлтөөс харагдаж байна. Түүнчлэн, сүүлийн хагас жилд Монголын хөрөнгийн биржид бүртгүүлж, анхдагч зах зээлд хувьцаагаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгосон компаниудын үнэт цаасны худалдан авах захиалга нийлүүлэлтээсээ 3-16.5 дахин их байсан нь шинэ бүтээгдэхүүний эрэлт өндөр байгааг харууллаа.

Иймд МХБ-ээс үнэт цаас гаргахыг сонирхсон аж ахуйн нэгжүүдтэй ганцаарчлан уулзаж мэдээлэл өгөх зорилгоор МХБ-ийн цахим хуудсанд “Цаг авах” шинэ цэс үүсгэлээ. Үнэт цаас гаргах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд энэхүү цэсийг ашиглан ажлын өдөр бүрийн 11.00 цагаас уулзалт товлох боломжтой бөгөөд бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж компаниуд та бүхэн бидэнтэй уулзаж, үнэт цаас гаргах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Цаг авах цэс рүү энд дарж орно уу.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ