Link

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ

  • Хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас анх удаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгох
  • Нэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгө босгох
  • Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд үнэт цаас санал болгох замаар хөрөнгө босгох
  • Дотоодын эсвэл гадаадын хөрөнгийн биржид давхар бүртгэл хийх замаар хөрөнгө босгох
  • Бүртгэлтэй компанийг худалдан авах үйл ажиллагаа (Reverse take-over)-г хэрэгжүүлэх
  • Төрийн өмчит компанийн хувьчлалд андеррайтингийн үйлчилгээ үзүүлэхMarket Dominator

It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.