Link

ХУВЬЦААНЫ ДАНС НЭЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Монгол Улсын иргэн


 • Иргэний үнэмлэх
 • Насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ, эцэг/эх/хууль ёсны асран халамжлагчийн иргэний үнэмлэх
 • Данс нээлгэх хураамж - 5,000 төгрөг
 • Арилжааны дансны доод үлдэгдэл - 2,000 төгрөг

Гадаадын иргэн


 • Гадаад паспорт
 • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх
 • Данс нээлгэх хураамж 5,000 төгрөг
 • Арилжааны дансны доод үлдэгдэл 2,000 төгрөг

Байгууллага, аж ахуйн нэгж /ААН/


 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • ААН болон эрх бүхий албан тушаалтны дансны эзэмших хүсэлт - /ҮЦТХТөвд хаягласан албан бичиг/
 • Байгууллагын данс нээх хүсэлт- Голомт банкинд хаягласан албан бичиг  
 • Арилжаа төлбөр тооцооны төвд хаягласан данс бүртгүүлэх хүсэлт албан бичиг
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-ийн эсвэл Хүний нөөцийн хурлын шийдвэр-2%
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн маягт :  
  • ҮЦТХТ_маягт-гарын-үсгийн-баталгаа.pdf – маягт татах
  • Golomt bank_Gariin useg tamganii batalgaa.pdf-маягт татах
 • Данс нээлгэх хураамж 50,000 төгрөг
 • Дансны доод үлдэгдэл 20,000 төгрөг