Link

ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017.06.06

6-р сар. 7, 2017, 4:15 p.m.

Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 52 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 13.454% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 332.464 ширхэг буюу 29,3 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 104 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 15.490% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 142,016 ширхэг буюу 14.2 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснээс Сангийн яам анх зарласан хэмжээний дагуу нийт 370.000 ширхэг үнэт цаасыг тус нийлүүллээ.

Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов:

1. 52 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 320,000 ширхэг зарлагдсанаас:2. 104 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 50,000 ширхэг зарлагдсанаас: