Link

Хамгийн их хөрөнгө оруулалт татсан компаниуд

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

Хамгийн их хөрөнгө оруулалт татсан компаниуд

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

Хамгийн их хөрөнгө оруулалт татсан компаниуд

1. Alibaba Group Holding Limited IPO гаргасан он: 2014 оны 9 сарын 18Андеррайтераар Credit Suisse ажилласанНийт татан төвлөрүүлэх дүн: $21.8 тэрбум (4 өдрийн дараа хувьцаа нэмж заран $25 тэрбумыг татан төвлөрүүлсэн) 2. Agricultural Bank of China Ltd.IPO гаргасан он: 2010 оны 7 сарын 7Нийт татан төвлөрүүлэх дүн: $19.2 тэрбум ($22.1 тэрбум болж өссөн)Андеррайтераар Deutsche Bank AG  болон Goldman Sachs Group Inc. Ажилласан3. Industrial and Commercial Bank of ChinaIPO гаргасан он: 2006 оны 10 сарын 20Нийт татан төвлөрүүлэх дүн: $19.1 тэрбум ($21.9 тэрбум болж өссөн)Андеррайтераар Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, China International Capital Corp (CICC) and Industrial and Commercial East Asia Finance Holdings Ltd (ICEA) ажилласан4. General Motors CompanyIPO гаргасан он: 2010 оны 11 сарын 16Нийт татан төвлөрүүлэх дүн: $20.1 тэрбумАндеррайтераар Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Merrill Lynch болон Citigroup Inc ажилласан 5. NTT DOCOMO, Inc.IPO гаргасан он: 1998 оны 10 сарын 22Нийт татан төвлөрүүлэх дүн: $18.4 тэрбумАндеррайтераар Goldman Sachs Asia ажилласан 6. Visa Inc.IPO гаргасан он: 2008 оны 3 сарын 18Нийт татан төвлөрүүлэх дүн: $17.9 тэрбумАндеррайтераар JPMorgan Chase & Co. and Goldman Sachs ажилласанhttps://www.investopedia.com/articles/investing/011215/top-10-largest-global-ipos-all-time.asp