Link

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

брошур

Mанай компань байгуулагдсан цагаасаа хойш монголын хөрөнгийн зах зээлд…

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ

Андеррайтер

Бид үндэсний компаниудын үнэт цаас гаргах, хаалттай болон нээлттэй хүрээнд санхүүжилт татах үйл ажиллагааг олон жилийн туршлагадаа үндэслэн үзүүлж байна.

Үйлчилгээнүүд:

Хувьцааны санхүүжилт

 • Олон нийтэд анх удаа үнэт цаас санал болгох (IPO)
 • Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгох
 • Үнэт цаас нэмж гаргах (FPO)

Өрийн санхүүжилт

 • Засгийн газрын бонд
 • Орон нутгийн бонд
 • Компанийн бонд
 • Хөрвөх бонд
 • Өрийн бусад хэрэгсэл

Компанийг өөрчлөн байгуулах M&A

Бид харилцагчдадаа стратегийн томоохон бодлого, шийдвэр, хэлцлүүд дээр нэгдэлт болон нийлэлттэй холбоотой зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Мөн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодод зориулан олон талт хараат бус зөрчилгүй зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.

Үйлчилгээнүүд:

 • Нэгтгэх
 • Нийлэх
 • Хуваах
 • Тусгаарлах
 • Хэлбэрийг нь өөрчлөх
 • Хамтарсан компани
 • Divestitures
 • Spinoff
 • Sell off
 • LBO

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ

Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ:

 • Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөх
 • Бизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх
 • Компанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөх
 • Компанийн нэгдэлт, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулах
 • Боломжит хөрөнгө оруулагчдыг санал болгох, холбоо тогтоох
 • Хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулж, хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах үйлчилгээг үзүүлж байна.


  Хувийн санхүүжилт

  Бид хувийн санхүүжилт сонирхсон харилцагчдад хөрөнгө татан төвлөрүүлэх, хоёрдогч зах зээл болон хараат бус зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.