Link

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ Хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас анх удаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгохНэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгө босгохДотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд үнэт цаас санал болгох замаар хөрөнгө босгохДотоодын эсвэл гадаадын хөрөнгийн биржид давхар бүртгэл хийх замаар хөрөнгө босгохБүртгэлтэй компанийг худалдан авах үйл ажиллагаа (Reverse take-over)-г хэрэгжүүлэхТөрийн өмчит компанийн хувьчлалд андеррайтингийн үйлчилгээ үзүүлэх