Link

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

Хувийн санхүүжилт

Бид хувийн санхүүжилт сонирхсон харилцагчдад хөрөнгө татан төвлөрүүлэх, хоёрдогч зах зээл болон хараат бус зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ

Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ: Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөхБизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийхКомпанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөхКомпанийн нэгдэлт, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулахБоломжит хөрөнгө оруулагчдыг санал болгох, холбоо тогтоохХөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулж, хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөхСанхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Компанийг өөрчлөн байгуулах M&A

Бид харилцагчдадаа стратегийн томоохон бодлого, шийдвэр, хэлцлүүд дээр нэгдэлт болон нийлэлттэй холбоотой зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Мөн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодод зориулан олон талт хараат бус зөрчилгүй зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна. Үйлчилгээнүүд: Нэгтгэх НийлэхХуваахТусгаарлахХэлбэрийг нь өөрчлөхХамтарсан компаниDivestituresSpinoffSell offLBO

Андеррайтер

Бид үндэсний компаниудын үнэт цаас гаргах, хаалттай болон нээлттэй хүрээнд санхүүжилт татах үйл ажиллагааг олон жилийн туршлагадаа үндэслэн үзүүлж байна. Үйлчилгээнүүд: Хувьцааны санхүүжилт Олон нийтэд анх удаа үнэт цаас санал болгох (IPO)Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгохҮнэт цаас нэмж гаргах (FPO) Өрийн санхүүжилт Засгийн газрын бондОрон нутгийн бондКомпанийн бондХөрвөх бондӨрийн бусад хэрэгсэл