Кибер аюулгүй байдлын Palo Alto Networks компанийн хувьцаа IPO хийснээс хойш түүхэн том уналтыг үзүүллээ

Лхагва гарагийн арилжаагаар Palo Alto Networks компанийн хувьцааны ханш 2012 онд IPO хийснээс хойших хамгийн уналт буюу 28.44 хувиар буурлаа.

Тус компанийн хувьцааны ханш 2023 онд 23andMe, ICBC болон MGM Resort зэрэг компаниудыг кибер халдлагад өртөхөд аюулгүй байдлыг нь бүрэн хангасан, санхүүжүүлтээ нэмсэн зэрэг шалтгаанаар өсөөд байсан юм.

 

Тооцоогоо бууруулав---------------------------

 

Одоогоор компани захиалгын тооцооллоо бууруулж 10.1-10.2 тэрбум ам.доллар болгосон бол орлогын хүлээлт нь ойролцоогоор 8 тэрбум ам.доллар байна.

Захиалгын ихэнх хэсгийг АНУ-ын Батлан хамгаалаахын мэдээллийн технологийн агентлагийн Thunderdome төсөл эзэлж байна.

2024 оны 2-р сарын 21-ний өдрийн өргөтгөсөн арилжааны үеэрх тогтсон тус компанийн хувьцааны хаалтын ханш нь 268.02 ам.доллар байна.